FANDOM


""Ścinamy zło kryjące się wśród ludzi! Ninja Sentai Kakuranger, przybyli!" ("人に隠れて開くを切る!忍者戦隊カクレンジャー、見参!" Hito ni kakurete aku o kiru! Ninja Sentai Kakuranger, kenzan!)"
―Prezentacja przed walką[src]